พระราชวุฒาจารย์ 
ปฐมบูรพาจารย์
วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์

สังเขปประวัติหลวงปู่ดูลย์ อตุโล

พระราชวรคุณ
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์

ประวัติพระราชวรคุณ

พระพิศาลศาสนกิจ
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต)
วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์

ประวัติพระพิศาลศาสนกิจ

 

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

 • 1
 • 2
Prev Next

แจกโปรแกรมบริหารข้อมูลคณะสงฆ์สุรินทร์ (ธ)

20-08-2556 Hits:955 ประชาสัมพันธ์

แจกโปรแกรมบริหารฐานข้อมูลคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดสุรินทร์... Read more

ข่าวด่วน ! แม่กองธรรมเปลี่ยนแปลงระบบบัญชี ศ.ใหม่

06-08-2556 Hits:722 การศึกษา

ข่าวด่วน..แม่กองธรรมสนามหลวงใช้แบบฟอร์มบันทึกบัญชี ศ.ใหม่... Read more

แจ้งปฏิทินสอบธรรมสนามหลวง ปี 2556

05-08-2556 Hits:841 การศึกษา

คลิกเพื่อขยาย Read more

เชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพป่าผ้า ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช

05-08-2556 Hits:667 ประชาสัมพันธ์

เชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพป่าผ้า ๑๐๐... Read more

อุโบสถสามัคคีในพรรษา ปี ๒๕๕๖

28-07-2556 Hits:498 ประชาสัมพันธ์

   ... Read more

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

05-07-2556 Hits:1379 แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร ได้ตามไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้   Read more

แจ้งการมรณภาพของพระเถระจังหวัดสุรินทร์

29-06-2556 Hits:709 ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงคารวาลัยอย่างสุดซึ้งกับการสูญเสียพระเถระผู้เฒ่าแห่งจังหวัดสุรินทร์ คณะธรรมยุตไปอีกรูปหนึ่ง... Read more

แจ้งการมรณภาพ พระอภิสิทธิ์ มหิทธิโก วัดป่าอำปึล

26-06-2556 Hits:837 ประชาสัมพันธ์

พระอภิสิทธิ์ มหิทธิโก... Read more

เชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลโยมมารดา พระพิศาลศาสนกิจ

13-06-2556 Hits:534 ประชาสัมพันธ์

เรียนเชิญท่านที่เคารพนับถือ ศิษยานุศิษย์... Read more

การทำกาละของพระอรหันต์ประจำบ้าน

11-06-2556 Hits:631 ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความเสียงใจอย่างสุดซึ้ง....กับการสูญเสียพระอรหันต์ประจำบ้าน..คุณแม่ ของท่านเจ้าคุณ... Read more

ผลสอบนักธรรมและธรรมศึกษา 2555 สุรินทร์

30-05-2556 Hits:1081 การศึกษา

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิงก์ ๑.ผลสอบ นักธรรมชั้นโท... Read more

แจกโปรแกรมอนุโมทนาบัตร (ตัวเก่า)

22-05-2556 Hits:8384 Uncategorised

โปรแกรมอนุโมทนาบัตร Read more

กำหนดการพิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะจังหวัด

17-05-2556 Hits:1741 Uncategorised

กำหนดการ พิธีถวายตราตั้งเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต) และ พิธีถวายปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค แด่... Read more

ป้ายประชาสัมพันธ์วิสาขบูชา2556

16-05-2556 Hits:2211 ประชาสัมพันธ์

Read more

รวมภาพวัตถุมงคลหลวงปู่ดูลย์

18-05-2556 Hits:992 ห้องภาพ - avatar

รวมภาพวัตถุมงคลหลวงปู่ดูลย์ อตุโล...

Read more

ภาพพุทธประวัติ

18-05-2556 Hits:2691 ห้องภาพ - avatar

พระพุทธประวัติจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดบูรพาราม (เพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น) จิตรกรช่างเลขาพาประดิษฐ์จิตรกรรมวิจิตรฝาผนังพระอุโบสถงดงามวิจิตรยังสถิตตั้งคู่...

Read more

ภาพ/กิจกรรมคณะสงฆ์

ภาพฉลองสมณศักดิ์ พัดยศ พระครูนันทธรรมคุณ

29-06-2556 Hits:760 ภาพ/กิจกรรมคณะสงฆ์ - avatar

เก็บตกภาพบรรยากาศการฉลองสมณศักดิ์พัดยศ  พระครูนันทธรรมคุณ...

Read more

วัดป่าเขาโต๊ะ 28-พค.-2556

29-05-2556 Hits:580 ภาพ/กิจกรรมคณะสงฆ์ - avatar

เก็บตกภาพงานฉลองครบรอบวันก่อตั้งวัดและฉลองเลื่อนชั้นสมณศักดิ์ พระครูพนมศีลาจารย์...

Read more

กิจกรรมวันวิสาขบูชา2556

26-05-2556 Hits:612 ภาพ/กิจกรรมคณะสงฆ์ - avatar

เก็บตกภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา2556 ณ...

Read more

ภาพฉลองเจ้าคณะจังหวัด56 ชุดที่๒

22-05-2556 Hits:646 ภาพ/กิจกรรมคณะสงฆ์ - avatar

พิธีฉลองพระบัญชาตราตั้งเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต)...

Read more

ภาพฉลองเจ้าคณะจังหวัด56 ชุดที่๑

21-05-2556 Hits:729 ภาพ/กิจกรรมคณะสงฆ์ - avatar

พิธีฉลองพระบัญชาตราตั้งเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต)...

Read more

ประวัติหลวงปู่โชติ อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์

20-05-2556 Hits:1035 histories - avatar

ประวัติพระเดชพระคุณพระเทพสุทธาจารย์ หลวงพ่อโชติ  คุณสมฺปนฺโน '''''''          ... Read more

ประวัติหลวงพ่อประชีว์

20-05-2556 Hits:1445 histories - avatar

ประวัติหลวงพ่อพระชีว์พระประธานเมืองสุรินทร์โดยสังเขป          หลวงพ่อพระชีว์ ... Read more

ประวัติพระราชวิสุทธิธรรมรังสี

20-05-2556 Hits:1294 histories - avatar

สังเขปชีวะประวัติและผลงานพระราชวิสุทธิธรรมรังสี  ( หลวงปู่เปลี่ยน  โอภาโส )อดีตเจ้าอาวาสวัดกทมวนาราม... Read more

ประวัติพระราชวิสุทธินายก

20-05-2556 Hits:789 histories - avatar

ประวัติและผลงาน พระราชวิสุทธินายก  อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์  (ธรรมยุต)  และเจ้าอาวาสวัดไตรรัตนาราม  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ ชื่อและสมณศักดิ์     ... Read more

ประวัติวัดบูรพาราม

19-05-2556 Hits:1576 histories - avatar

ประวัติวัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ สถานภาพและที่ตั้งวัด      ... Read more

ประวัติพระราชวรคุณ

19-05-2556 Hits:4408 histories - avatar

ชื่อสมณศักดิ์     พระราชวรคุณ     ฉายา   ปณฺฑิโต    อายุ  ... Read more

ประวัติพระพิศาลศาสนกิจ

18-05-2556 Hits:1836 histories - avatar

พระพิศาลศาสนกิจ (เยื้อน  ขนฺติพโล) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร   ประวัติ  พระอาจารย์เยื้อน เกิดเมื่อวันที่... Read more

นิราศอินเดีย

18-05-2556 Hits:1819 บทความ - avatar

(เยือนอินเดีย...ความฝันเล็ก ๆ) แม้ไม่ฝัน    ก็เหมือนฝัน    วันที่เฝ้า วาสนา   ของเรา  ... Read more

นิราศฮ่องกง

18-05-2556 Hits:1683 บทความ - avatar

นิราศฮ่องกง วันที่  20-21 เมษายน 2556 ..ทัศนศึกษาเยือนแดนดินปฐพินถิ่นมังกรท่าเรือหอมนามว่า... Read more

กระทู้พิลาบเหลือง

แจ้งปฏิทินสอบธรรมสนามหลวง ปี 2556

คลิกเพื่อขยาย

b_200_150_16777215_00_images_edu_exacalendar56.jpg

Bookmaker bet365 Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 Bonus review by ArtBetting.gr

Germany bookmaker bet365 Bonus review by ArtBetting.de

Online bookmaker Romenia bet365

ลิขสิทธิ์ © 2014 คณะสงฆ์ธรรมยุตสุรินทร์. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.